Aktualności z budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowości Jadowniki k. Brzeska

Nazwa projektu:

„Maksymalizacja produkcji z OZE poprzez uruchomienie elektrownifotowoltaicznej Jadowniki wykorzystującej zaawansowane rozwiązania techniczne”

Wartość całkowita projektu : 8 642 646,70zł

Wartość dofinansowania : 4 172 229,08 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nazwa beneficjenta : Centrum Motoryzacji P. Czyżycki  Spółka Jawna

Adres beneficjenta: 32-864 Gnojnik 528, Tel. : 14 686 99 10

Adres strony internetowej  : www.cmc-oil.pl

 • 1.DATA 16 GRUDNIA 2013R

  Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą MRPO

 • 2.DATA 02 STYCZNIA 2014R

  Powołanie na stanowisko Kierownika Projektu Pana Piotra Czyżyckiego

 • 3.DATA 14 LIPCA 2014R

  Podpisanie umowy o roboty budowlane z Generalnym Wykonawcą inwestycji

 • 4.DATA PAZDZIERNIK 2014R.

  Prace ziemne

 • 5.DATA PAZDZIERNIK 2014R

  Rozpoczęcie montażu struktury nośnej paneli

 • 6.DATA LISTOPAD 2014R

  Rozpoczęcie montażu paneli

 • 7.DATA GRUDZIEN 2014R.

  Zakończenie montażu struktury nośnej paneli

 • 8.DATA MARZEC 2015R.

  Podnoszenie poziomu świadomości mieszkańców nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii