Zatrudnimy osobę na stanowisku monitoringu i dozoru obiektu elektrowni słonecznej

zlokalizowanej na terenie miejscowości Jadowniki k. Brzeska.

Do obowiązków osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym  stanowisku  należeć  będzie :

1)      Monitoring obiektu za pomocą elektronicznego systemu monitoringu wraz z oprogramowaniem w siedzibie firmy Centrum Motoryzacji P. Czyżycki Spółka Jawna;

2)      W razie awarii lub usterki elektrowni przekazanie informacji  o tych zdarzeniach wyspecjalizowanej firmie;

3)      Dwa razy w godzinach nocnych obchód elektrowni.

Wymagania i kwalifikacje :

1)      Wykształcenie minimum zawodowe – preferowane techniczne.

2)      Umiejętność obsługi komputera PC i podstawowego oprogramowania.

3)      Prawo jazdy kategorii B.

Doświadczenie zawodowe :

Mile widziane doświadczenie zawodowe.

Podania o pracę wraz z CV proszę wysyłać elektronicznie na adres mailowy :  ksiegowosc@cmc-oil.pl  lub osobiście składać w siedzibie firmy Centrum Motoryzacji P. Czyżycki Spółka Jawna w Gnojniku nr 528, kod pocztowy 32-864, Gnojnik w godzinach od 8,00 do 16,00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Uwaga zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 kwietnia 2015r.

Rekrutacja na powyższe stanowisko pracy odbywa się na zasadach równości szans i niedyskryminacji.

Uwaga: w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych proszę umieścić niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.